Gebruikersnaam/wachtwoord vergeten?  
Slider
Image is not available
Slider
Slider
Image is not available
Slider
05072017 05072017 vco2 

Trevor Hughes (IAPP): privacy is, én blijft belangrijk en uitdagend

Vanuit de compliance rol heeft de Compliance Officer ook vaak te maken met data integriteit. De VCO is om deze reden een Kennistafel Privacy gestart waarin dertien Compliance Professionals hun krachten en vakkennis hebben gebundeld om de leden van de VCO te helpen bij hun privacy taak door het bieden van concrete handvatten en een bibliotheek vol met informatie.

Tijdens de drukbezochte bijeenkomst in Breukelen gaf Trevor Hughes aan dat de discussie over privacy er een is van alle tijden en dat deze vaak oplaait bij het beschikbaar komen van nieuwe technologieën. Of dit nu de introductie van het schrift was, de uitvinding van het fototoestel of de huidige geautomatiseerde gegevensverwerking. Door deze ontwikkelingen worden we iedere keer opnieuw uitgedaagd om te ‘heronderhandelen’ wat we een acceptabel niveau van privacy vinden. Hetgeen vervolgens wordt vastgelegd in wet- en regelgeving, zoals nu de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De kunst is privacy niet alleen als risico te zien, maar ook oog te hebben voor de mogelijkheid om met een goed privacybeleid te werken aan vertrouwen in de organisatie. Waardoor een goed privacybeleid zelfs een concurrentievoordeel kan opleveren.

Niet zo gek dus dat er een grote vraag is naar privacy kennis en kunde. De IAPP schat dat er de komende jaren als gevolg van de invoering van de AVG in de EU alleen al 28.000 Data Protection Officers (DPO’s) of Functionarissen voor de Gegevensbescherming (FG’s) nodig zullen zijn. De meeste toezichthouders in EU schatten dat dit aantal fors hoger zal liggen. Hoe het cijfer uiteindelijk ook uitvalt: wie privacy interessant vindt en beschikt over actuele kennis en ervaring hoeft de komende jaren vermoedelijk niet stil te zitten.