Gebruikersnaam/wachtwoord vergeten?  
Image is not available
Slider
Slider
Image is not available
Slider
Slider

Onderstaand vindt u de meest gestelde vragen aan het secretariaat.

Uw lidmaatschap kunt u opzeggen door middel van een e-mail aan het secretariaat. (secretariaat@vco.nl) U krijgt van de opzegging z.s.m. per e-mail een bevestiging.
Opzegging kan per direct of aan het eind van het jaar.

Er zijn wel een paar spelregels:

  • Alle openstaande contributies moeten zijn voldaan (ook die van het lopende jaar)
  • U moet voor 1 december van het lopende jaar opzeggen, anders loopt het lidmaatschap nog een jaar door.

NB: Op 1 december 2011 is de Wet van Dam van kracht geworden. Deze wet bepaalt dat diensten op abonnementbasis niet stilzwijgend verlengd mogen worden. Deze wet geldt echter niet voor verenigingen als de VCO.

Dat je van werkgever bent veranderd, geeft niet, je bent immers op persoonlijke titel lid van de VCO. Pas wel z.s.m. je naw-gegevens aan. Dat kan - na inloggen - op de site bij "Je gegevens".

U kunt de contributiefactuur, na inloggen, op de site bij "Mijn gegevens" downloaden.
Afhankelijk van de instellingen van uw browser krijgt u de mogelijkheid om deze als pdf te downloaden of u krijgt een nieuw scherm waarbij u diverse mogelijkheden, zoals downloaden, printen en opslaan krijgt.

Op de site van de VCO kunt u, na inloggen, bij "Mijn gegevens" zien of uw contributie is voldaan. 

De VCO stuurt de factuur voor de contributie - op uw verzoek - aan uw werkgever.
U bent echter op persoonlijke titel lid van de VCO en derhalve ook verantwoordelijk voor de betaling van de contributie. Het veranderen van werkgever heeft geen invloed op de verplichting de contributie te voldoen.

Het lidmaatschap van de VCO staat open voor natuurlijke personen die beroepsmatig of bedrijfsmatig als compliance officer c.q. professional werkzaam zijn.

Opzeggen door het lid kan tot 1 december van het lopende kalenderjaar. Het lidmaatschap is dan per 1 januari van het volgende jaar beeindigd.
Tussentijds beeindigen is geen probleem maar u moet wel alles contributies hebben voldaan.

Wordt u na 31 oktober lid, dan bent u voor het lopende jaar geen contributie verschuldigd.
U bent op persoonlijke titel lid van de VCO. Facturering aan het adres van uw werkgever is geen probleem maar u blijft persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling van de contributie.
Indien u niet meer voldoet aan de eisen van het lidmaatschap, zoals een nieuwe werkgever of een andere functie waardoor u niet meer voor het lidmaatschap in aanmerking komt, wordt het lidmaatschap per direct beeindigd.
U moet daar zelf het secretariaat van in kennis stellen.

Er vindt geen restitutie van de contributie plaats. De contributie is vastgesteld op € 100,- per kalenderjaar.
Bij aanmelding als lid wordt u om uw priveadres gevraagd. Dit adres is niet zichtbaar voor anderen en wordt uitsluitend gebruikt indien wij u niet meer op uw werkadres kunnen bereiken.
Adresgegevens van leden worden nooit met anderen gedeeld.

Let hier nog even op als u de aanvraag voorziet van uw gegevens:

Geef bij de adressen ook daadwerkelijk de adressen op en niet "idem" of "zelfde adres". De eerste postbode die post bezorgd bij "idem te idem" moet nog gevonden worden.
Let op de schrijfwijze; gebruik hoofdletters waar u die graag zou willen zien als u post of informatie ontvangt.
Zet geen n.v.t. of vraagtekens in de velden. De verwerking is geautomatiseerd en deze tekens worden gewoon overgenomen als informatie.
Hou uw gegevens up to date. U ontvangt 2x per jaar een overzicht van de gegevens zoals wij die hebben opgeslagen. Controleer ze dan even.

U kunt via onderstaande link een herinnering voor uw wachtwoord en/of gebruikersnaam opvragen.
De gegevens worden aan het e-mailadres dat u heeft opgegeven, verzonden.

http://www.vco.nl/index.php/forgot-login/lostpassword

Lukt dat om de een of andere reden niet, stuur dan een bericht aan het secretariaat:

http://www.vco.nl/index.php/contact2-3

Bij aanmelding als lid wordt u om uw priveadres gevraagd. Dit adres is niet zichtbaar voor anderen en wordt uitsluitend gebruikt indien wij u niet meer op uw werkadres kunnen bereiken.
Het komt vaak voor dat leden van werkgever veranderen en vergeten hun adresgegevens aan te passen. Adresgegevens van leden worden nooit met anderen gedeeld.

Wilt u uw prive-adres niet opgeven, dan is dat geen probleem, maar dan kunt u geen lid van de VCO-worden. 

Log in op de site en ga naar "Je gegevens" en dan naar "Je contributiefactuur".

Je kunt dan de factuur of facturen inzien, als pdf downloaden of aan jezelf per e-mail laten sturen.

 

Log in op de site en ga naar "Je gegevens" en dan naar "Je contributiefactuur".
Je kunt dan de factuur of facturen inzien, als pdf downloaden of aan jezelf per e-mail laten sturen.

Log in op de site en ga naar "Mijn gegevens". Bij "Wijzig hier uw gegevens"  vindt u bij Gebruikersinformatie het lidnummer.

Op dezelfde manier als u zich heeft ingeschreven kunt u zich ook uitschrijven.
Log in op de site en ga naar de bijeenkomst of selecteer "Mijn bijeenkomsten".
Klik dan op de bijeenkomst. Deelnemen of inschrijven is dan veranderd in "Uitschrijven". Klik hierop en u bent uitgeschreven.

De site van de VCO is extra beveiligd omdat er ook naw-gegevens worden opgeslagen.
Als u een aantal keren een verkeerd wachtwoord of gebruikersnaam invult, kan het systeem daarop reageren door u via uw ip-adres uit te sluiten tot de site.

In dat geval kijkt u - op de locatie waar u geen verbinding kunt krijgen -  bij www.whatismyip.com wat uw ip-adres is. (xxx.xxx.xx.xx). Geef dat via het contactformulier door aan het secretariaat en wij lossen het probleem voor u op.

De site van de VCO is extra beveiligd omdat er ook naw-gegevens worden opgeslagen.
Als u een aantal keren een verkeerd wachtwoord of gebruikersnaam invult, kan het systeem daarop reageren door u via uw ip-adres uit te sluiten tot de site. In dat geval kijkt u - op de locatie waar u geen verbinding kunt krijgen -  bij www.whatismyip.com wat uw ip-adres is. (xxx.xxx.xx.xx). Geef dat via het contactformulier door aan het secretariaat door en wij lossen het probleem voor u op.

Log in op de site en ga naar "Je gegevens" en dan naar "Je contributiefactuur".
Je kunt dan de factuur of facturen inzien, als pdf downloaden of aan jezelf per e-mail laten sturen.

NB: De contributiefactuur voor het lopende jaar wordt in eerste instantie per e-mail toegezonden. 

De site van de VCO is, mede door de (separate) opslag van persoonlijke gegevens extra beveiligd. Dat houdt in dat alleen de laatste versies van de meest gebruikte browsers worden ondersteund.

Vooral de versies van Internet Explorer tot versie 11 (oktober 2013) zijn onveilig en kunnen problemen geven.

De nieuwste versie van Explorer (Edge) wordt volledig ondersteund.

U bent op persoonlijke titel lid van de VCO. Om die reden kent de VCO ook geen bedrijfslidmaatschap. Het lidmaatschap is ook niet overdraagbaar.