Gebruikersnaam/wachtwoord vergeten?  
Image is not available
Slider
Slider
Image is not available
Slider
Slider

Persbericht: Beroepsvereniging Compliance Officers: ondanks klimaat van incidenten sterke ontwikkeling compliance

Recente berichten over het compliancebewustzijn van een aantal organisaties geven geen florisant beeld van de staat van compliance en integriteit. Er zijn aanzienlijke misstanden en het is goed dat deze worden bestreden. Echter, in perspectief gezien blijken compliance en integriteit zich op veel fronten ook sterk te hebben ontwikkeld. Dit gaat alleen maar sneller. De VCO doet een handreiking de positie van compliance officers verder te versterken. Met raad en daad.

Wat doen compliance officers?
Compliance officers hebben tot doel de naleving van regels en integriteit binnen organisaties te bevorderen. Zij zijn een onafhankelijke adviseur van de directie en haar toezichthouders, maar vooral ook van de organisatie zelf. Dit in het belang van aandeelhouders, klanten en andere belanghebbenden. De compliance officer draagt bij aan duurzame waardecreatie. Dat doet zij door bijvoorbeeld interne regelingen op te stellen, risico analyse uit te voeren, training te geven, interne onderzoeken naar incidenten uit te voeren en in gesprek te gaan met de organisatie en haar leiding.

Schandalen vs. stormachtige ontwikkeling in compliance
Recent is de aandacht voor het beroep van compliance officer in een stroomversnelling geraakt, dit mede als gevolg van verschillende schandalen waar integriteitswetgeving werd overtreden.

Compliance & integriteit zijn relatief nieuw, het beroep bestaat nu ruim 20 jaar en heeft zich stormachtig ontwikkeld. Bij veel organisaties zit de compliance officer aan tafel bij de directie. Ook worden haar adviezen vaak gevolgd. Bij andere organisaties kan dit nog verbeterd worden. VCO leden noemen dat directies wel voldoende capabele compliance officers dienen aan te nemen, en hen adequaat moeten te positioneren om effectief te kunnen zijn.

De Vereniging voor Compliance Officers helpt compliance officers
De Nederlandse beroepsvereniging voor compliance officers met 500 leden, de VCO, draagt hieraan bij, onder andere door het recent gepubliceerde “Beroepscompetentieprofiel voor de Compliance Officer”. Dit helpt organisaties te bepalen waarover kandidaten moeten beschikken om een capabele compliance officer te zijn. Ook heeft de VCO samen met diverse stakeholders een “Toolbox Gedrag & Cultuur” ontwikkeld. Deze bevat praktische handvatten om toegespitst op het soort organisatie en het niveau van beheersing van integriteit, effectief en eenvoudig stappen te zetten.

Wat vinden de leden van de beroepsvereniging over de ontwikkelingen?
Op 4 oktober jl. gingen 100 compliance officers tijdens het jaarlijkse symposium van de VCO, samen het debat aan over de incidenten en de rol van de compliance officer.

Het algemene beeld is volgens de leden van de VCO genuanceerd. Vrijwel alle organisaties maken in bepaalde mate werk van compliance en integriteit. De compliance officer is kritisch maar ook optimistisch en blijft alert op haar organisatie en de omgeving. Soms zijn de business, directie en de compliance officer nog bezig elkaars taal te leren begrijpen. Andere organisaties zijn hierin al meer volwassen.

Stormachtige ontwikkeling: juist kwalitatief sterke ontwikkeling
VCO leden zien een toetreding van bijvoorbeeld gedrags- en onderwijskundigen tot de beroepsgroep, die van oudsher bestaat uit voornamelijk juristen en accountants. Verder kan marktkennis en senioriteit de effectiviteit van compliance functies versterken.

Positief is dat in de afgelopen 20 jaar vrijwel alle grotere organisaties een vorm van integriteitsbeleid hebben ingevoerd en compliance functies hebben ingericht. Inmiddels heeft deze ontwikkeling zich uitgebreid tot buiten de financiële sector.

Compliance basisvoorwaarde duurzame waardecreatie
Er zijn dus al grote stappen gezet. Directies raken er steeds meer van overtuigd dat compliance en integriteit hun belang, maar ook dat van de organisatie, dienen. Een moderne organisatie werkt met haar klanten en andere stakeholders samen. Dat betekent overigens dat we maar eens af moeten van de term ‘compliancekosten’, zoals Stijn Sarneel, voorzitter van de VCO, recent opmerkte in Het Financieele Dagblad. Immers, in de regelgeving waaraan instellingen zich moeten houden staat weinig wat ieder fatsoenlijk bedrijf niet uit zichzelf al doet. Compliance levert dus juist heel veel op.

Oproep VCO aan organisaties
Het bestuur van De Vereniging van Compliance Officers roept organisaties op de ingeslagen ontwikkeling door te zetten en te versnellen, in het belang van duurzame waardecreatie voor organisaties, hun stakeholders en uiteindelijk ons allemaal. De VCO blijft er alles aan doen om hieraan bij te dragen.

Als persbericht:

Foto’s: rechtenvrij te gebruiken foto 1 foto 2 foto 3 foto 4
Persbericht

Achtergrond:
- www.VCO.nl
- Beroepscompetentieprofiel voor de Compliance Officer (BCP)
- Ingezonden brief VCO Bestuur/Stijn Sarneel in FD. https://fd.nl/opinie/1269576/goede-compliance-noodzaak-voor-iedere-organisatie