Gebruikersnaam/wachtwoord vergeten?  
Image is not available
Slider
Image is not available
Slider
Image is not available
Slider

Het Klokkenluidersdilemma  Donderdag 7 december 2017


Tijd: 9.00 - 17.45 uur
Inloop: vanaf 8.30 uur
Locatie: Centrum van Den Haag
Kosten: 450,- excl. BTW (Leden van de VCO krijgen een korting van 10%)
PO/PE-punten: 7

De afgelopen jaren is er in toenemende mate aandacht voor klokkenluiders en hun positie, zowel op nationaal als op internationaal niveau. Misstanden en de melding ervan raken echter niet alleen de klokkenluider zelf. Ook degene waarover de klok wordt geluid (de beklaagde) en de organisatie die de klok hoort luiden worden hierdoor getroffen. Tijdens dit seminar wordt het klokkenluidersdilemma vanuit deze verschillende invalshoeken belicht: vanuit de klokkenluider, de beklaagde en vanuit de organisatie waarbinnen de klok wordt geluid.

De volgende onderwerpen komen gedurende de dag onder meer aan bod:

 • Definitie van klokkenluider
 • Rechten en plichten van klokkenluiders
 • Bescherming van klokkenluiders (civiel en strafrechtelijk)
 • Ervaringen van het Huis voor klokkenluiders
 • Belonen van klokkenluiders
 • Reikwijdte van de vrijheid van meningsuiting
 • De gang naar de media
 • (Rechts)positie van beklaagden
 • Impact voor werkgevers
 • Interne klokkenluidersregelingen
 • Wet Huis voor klokkenluiders vanuit ondernemingsperspectief
 • Toekomstige ontwikkelingen (nationaal en internationaal)

Programma
Huis voor Klokkenluiders: een impressie van de eerste 18 maanden van het bestaan van het Huis

Spreker: Vertegenwoordiger van het Huis voor Klokkenluiders

 • Wet Huis voor klokkenluiders in vogelvlucht
 • Achtergrond Adviespunt Klokkenluiders / Huis voor Klokkenluiders
 • Rol Huis voor Klokkenluiders\
 • Ervaringen uit de praktijk
 • Informatie-uitwisseling
 • Samenwerking met Openbaar Ministerie

De positie van de klokkenluider: stand van zaken en (inter)nationale ontwikkelingen

Spreker: Anne Scheltema Beduin (Transparency International Nederland)

Tijdens dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen en de stand van zaken met betrekking tot de regulering van de bescherming van klokkenluiders in diverse jurisdicties.

Klokkenluiden & de media

Spreker: Emiel Jurjens (Kennedy Van der Laan)

Een klokkenluider kan ook naar de media stappen. Onder welke omstandigheden is dat toelaatbaar, en welke bescherming biedt de vrijheid van meningsuiting in dat verband? En hoe ver strekt de bescherming van klokkenluiders onder het brongeheim van journalisten?

Tour d’horizon arbeidsrechtelijke aspecten van klokkenluiden

Spreker: nader bekend te maken

 • Arbeidsrechtelijke rechtsbescherming van klokkenluiders
 • Gevolgen Wet Huis voor klokkenluiders voor werkgevers
 • De ondernemingsraad & interne klokkenluidersregelingen

De keerzijde van de klokkenluidersmedaille

Spreker: Marion van den Brekel (Van den Brekel Advocaten)

 • (Rechts)positie van melders en die van beklaagden
 • Belang van de (interne) klokkenluidersregelingen
 • Disbalans positie klager en beklaagde
 • Mystery guest: het verhaal van een beklaagde

(on)Mogelijkheden van strafrechtelijke bescherming & beloning van klokkenluiders

Spreker: Joyce Boonstra-Verhaert (JahaeRaymakers & BijzonderStrafrecht.nl)

 • Rol van de klokkenluiders in het strafproces
 • Rechten en plichten van klokkenluiders
 • Strafrechtelijke risico’s voor klokkenluiders
 • Melden bij het OM / toezichthouder door klokkenluiders
 • Mogelijkheden van strafrechtelijke bescherming voor klokkenluiders
 • Beloningsmogelijkheden
 • Europese ontwikkelingen

Klokkenluiden bezien vanuit de organisatie

Spreker: Marrit Verveld-Suijkerbuijk

 • Procedures op basis van de Wet Huis voor klokkenluiders vanuit ondernemingsperspectief\
 • Aandachtspunten bij de inrichting van een interne meldingsprocedure
 • Consequenties van een klokkenluidersmelding (intern of extern) voor de onderneming

Doelgroep

advocaten
compliance officers
legal counsels
bedrijfsjuristen
internal auditors
juridisch adviseurs
rechters
leden van het Openbaar Ministerie
overheidsjuristen
leden van opsporingsinstanties
accountants

Sprekers

Marion van den Brekel, advocaat bij Van den Brekel Advocaten en medeoprichter en bestuurslid/secretaris van de Vereniging Ambtenaar & Recht

Joyce Boonstra-Verhaert, advocaat strafrecht bij JahaeRaymakers en initiator van BijzonderStrafrecht.nl

Emiel Jurjens, advocaat bij Kennedy Van der Laan, specialisatie intellectueel eigendom en media

Anne Scheltema Beduin, Executive Director Transparency International Nederland

Marrit Verveld-Suijkerbuijk, advocaat strafrecht

Vertegenwoordiger van het Huis voor Klokkenluiders, adviseur bij het Huis voor Klokkenluiders

Praktische Informatie

Datum: Donderdag 7 december 2017

Tijd: 9.00 - 17.45 uur
Inloop vanaf 8.30 uur

Locatie: Centrum van Den Haag

Kosten:
Regulier tarief: € 450,- excl. BTW (Leden van de VCO krijgen een korting van 10%)
Tarief voor medewerkers overheid, NGO's en journalisten: € 325,- excl. BTW

Deze prijs is inclusief:

Cursusmateriaal
Lunch
Consumpties
PO/PE-punten: 7

Inschijven en meer informatie: http://www.bijzonderstrafrechtacademie.nl/klokkenluidersdilemma/